Обробка первинної бухгалтерської документації

Оперативна і якісна обробка рахунків-фактур – важливе питання для кожного підприємства. Своєчасна подача звітності з ПДВ дозволяє більш ефективно розпоряджатися грошовими ресурсами, залучаючи звільнені гроші у виробничий процес. У той же час, чим більшою є компанія і чим більше операцій вона виконує, тим більше часу і ресурсів витрачається на обробку рахунків-фактур.

Особливості обробки первинної бухгалтерської документації

Переваги рішення

Компанія ABBYY пропонує ефективне рішення для автоматизації процесу обробки первинної фінансової документації, яке дозволяє забезпечити: