Нові можливості Lingvo x6

Новий зручний інтерфейс: усі результати в одному вікні

Тепер вся робота з Lingvo зосереджена в одному вікні. Всі результати перекладів або пошуку відображаються в окремих вкладках загального вікна результатів.

В ABBYY Lingvo x6 ви можете перекладати слова і словосполучення, вводячи їх у рядок пошуку прямо у вікні результатів, не перемикаючись в головне вікно програми. Автодоповнення дозволяє не вводити потрібне слово цілком, вибравши його зі списку запропонованих за першими літерами варіантів, а в разі, якщо шукане слово набрано з помилкою, запропонує правильні варіанти.

Висока швидкість роботи програми

Результати перекладу або пошуку виводяться у два рази швидше, ніж у попередньої версії. Запускається програма в п'ять разів швидше, ніж попередня версія.

Новий рівень вивчення англійської мови з ABBYY Tutor Grammar

ABBYY Tutor Grammar — це програма для інтерактивного вивчення граматики, заснована на сучасному курсі граматики для рівнів Pre-intermediate та Intermediate видавництва Oxford University Press.

Курс відмінно підходить для самостійних занять і будується за принципом «вчимося на своїх помилках». Щоб почати навчання, необхідно вибрати тему, виконати за нею вправи і перевірити відповіді. Програма покаже як правильні відповіді, так і ті, в яких було допущено помилки, і дасть можливість ознайомитися з граматичними правилами з обраної теми.

Нові та оновлені словники

В ABBYY Lingvo x6 включено 20 нових і 7 оновлених словників*.

Нові:

 • Російсько-англійський словник-довідник для російськомовних авторів англійських текстів (Словник сполучуваності слів англійської мови)
 • Англо-російський словник з пивоварної промисловості
 • Великий англо-російський словник з економіки та менеджменту
 • Італійсько-російський словник загальної лексики
 • Словник скорочених номінацій іншомовної літератури з харчової промисловості
 • Німецько-російський Народний словник
 • Англо-російський Народний словник
 • Німеччина. Лінгвокраїнознавчий словник
 • Англо-російський індекс до російсько-англійського словника «Мікроекономіка, теорія ігор, теорія прийняття рішень, менеджмент» і англо-російське додаток до цього словника «Загальнотехнічні і спеціальні скорочення і одиниці виміру»
 • Російсько-англійський словник «Мікроекономіка, теорія ігор, теорія прийняття рішень, менеджмент»
 • Німецько-російський словник з технології молока і молочних продуктів
 • Німецько-російський індекс до словника з целюлозно-паперового виробництва
 • Англо-російський індекс до словника з целюлозно-паперового виробництва
 • Французько-російський індекс до словника з целюлозно-паперового виробництва
 • Російсько-німецький словник з целюлозно-паперового виробництва
 • Російсько-французький словник з целюлозно-паперового виробництва
 • Російсько-англійський словник з целюлозно-паперового виробництва
 • Словник синонімів української мови
 • Оновлений німецько-російський словник з транспортної техніки і сервісного обладнання
 • Ілюстрований англо-російський словник з транспортної техніки і сервісного обладнання

Оновлені:

 • Англо-російський словник загальної лексики
 • Російсько-англійський словник загальної лексики
 • Іспансько-російський словник сучасного вживання
 • Дансько-російський, російсько-данський словник
 • Великий німецько-російський словник
 • Іспансько-російський, російсько-іспанський словник
 • Польсько-російський, російсько-польський словник

* У Багатомовній версії. У версії «Три мови» з цього списку включено тільки словники для англійської, російської та української мов.