Реєстрація

Будь ласка, заповніть форму нижче.

 • required
 • required
 • required
 • required
 • required
 • required
 • Поле з ліцензійною угодою:

  УГОДА НА ПОШИРЕННЯ

  Цей документ (далі – «Угода») є пропозицією (офертою) компанії ABBYY Solutions Limited («АБІ Солюшнс Лімітед»), що іменується надалі ABBYY, необмеженому колу осіб укласти угоду про використання ABBYY Lingvo API для Android на викладених у цьому документі умовах.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ

  1.1. API – це програма для мобільних пристроїв на базі операційної системи Android під назвою ABBYY Lingvo API для Android, що функціонально є набором інструментів для використання Розробником у зовнішніх Програмах. Опис API, його функціональних можливостей і рекомендацій з використання наведено за адресою: http://www.abbyy.ru/lingvo_android/api.

  1.2. Програма (Програми) – це програма для мобільних пристроїв на базі операційної системи Android, правовласником якої є Розробник, що використовує API для підключення та функціонування спільно з Lingvo.

  1.3. Lingvo – програма для мобільних пристроїв на базі операційної системи Android і бази даних (електронні словники) ABBYY Lingvo.

  1.4. Розробник — особа, що уклала з ABBYY договір на умовах цієї Угоди у своїх інтересах відповідно до вимог застосовного права і цієї Угоди.

  1.5. Кінцевий користувач — будь-яка особа, що використовує Програму Розробника, інтегровану за допомогою API з Lingvo, за їхнім функціональним призначенням.

  2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  2.1. Використання API будь-яким способом і у будь-якій формі, включаючи розробку, впровадження та (або) забезпечення функціонування API у Програмах, створює ліцензійну угоду за умов цієї Угоди. Використовуючи API, в тому числі скориставшись будь-якою функціональною можливістю, що надається API, Розробник висловлює свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується їх дотримуватися.

  2.2. Використання Розробником API регулюється умовами цієї Угоди.

  2.3. Розробник зобов'язується ознайомитися з вищевказаними документами та самостійно несе ризик такого неознайомлення.

  3. ЛІЦЕНЗІЯ

  3.1. ABBYY безоплатно надає Розробнику, що прийняв всі умови цієї Угоди, просту невиключну ліцензію на використання API на викладених у цій Угоді умовах. ABBYY не передає Розробнику ніяких виняткових прав на API.

  3.2. Розробник має право використовувати API у межах його функціональних можливостей виключно для інтеграції Програми та Lingvo без обмежень за терміном і територією використання.

  3.3. Розробнику надається право використання API, інтегровані в Програми, без обмежень за способами використання, в тому числі право на відтворення, розповсюдження, імпорт, за винятком права на модифікацію.

  3.4. ABBYY надає Розробнику право здійснювати комерційне використання API виключно спільно з Програмами і Lingvo (в інтеграції) у межах їхніх функціональних можливостей за умови повного дотримання Розробником вимог, передбачених Угодами.

  3.5. Права на використання API надаються Розробникам на безоплатній основі c метою розширення функціональності Програм за рахунок інтеграції за допомогою API з Lingvo, збільшення споживчої цінності Програм і Lingvo і, відповідно, збільшення кількості Кінцевих користувачів Програм і Lingvo.

  3.6. Розробник не має права передавати права та обов'язки, зазначені в Угоді, без попередньої письмової згоди ABBYY, і будь-яка спроба зробити це не матиме юридичної сили.

  4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ API

  4.1. Розробнику надається можливість доступу до файлового архіву з API, розміщеного на сайтах ABBYY, для його подальшого використання в рамках укладеної ліцензійної угоди на підставі цієї Угоди тільки після заповнення реєстраційної форми (процедури реєстрації) за адресою: http://www.abbyy.ru/lingvo_android/api/register.

  4.2. Датою укладення ліцензійної угоди за умов цієї Угоди є дата надання Розробнику доступу до файлового архіву з API після завершення процедури реєстрації.

  4.3. Реєстраційні дані повинні в обов'язковому порядку містити: прізвище, ім'я, електронну пошту, контактний телефон, найменування компанії/ім'я Розробника у системі Google Play і країну, резидентом якої є Розробник.

  4.4. Розробник зобов'язується під час реєстрації надати точну, достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в реєстраційній формі, і повністю несе ризик неможливості отримання доступу до файлового архіву з API і подальшої підтримки з боку ABBYY у разі надання недостовірної/неповної інформації під час реєстрації.

  4.5. Розробник несе відповідальність за повноту і достовірність відомостей (у тому числі персональних даних), наданих під час реєстрації. У разі зміни відомостей, наданих під час реєстрації, Розробник зобов'язаний повідомити ABBYY про внесені зміни.

  4.6. Використання API в Програмах допускається у будь-якому оформленні (дизайні) у разі обов'язкового дотримання таких умов:

  4.6.1. Обов'язкове зазначення тексту «У програмі використовується API ABBYY Lingvo» в Програмі (Програмах) Розробника у розділі «Про програму» з посиланням на опис Lingvo в Google Play, розміщене за адресою: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.lingvo.market

  4.6.2. Розробник може розміщувати вказівку, наведену в п.4.6.1, у будь-яких маркетингових матеріалах про Програми, в тому числі в описі Програм у Google Play (Android Market), на промо-сторінках Програм на сайті Розробника тощо.

  4.7. Цим Розробник погоджується і дає ABBYY право вказувати найменування Розробника/найменування Програм Розробника у маркетингових матеріалах, у тому числі на сайтах ABBYY.

  4.8. ABBYY надає підтримку використання API зареєстрованим Розробникам виключно у рамках правил надання технічної підтримки, які розміщені за адресою: http://www.abbyy.ua/support/policy/ та http://www.abbyy.com/support/policy/. ABBYY за жодних обставин не надає жодних послуг і не надає підтримку Кінцевим користувачам.

  5. ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  5.1. API надається ABBYY за принципом «як є» (as is). ABBYY не гарантує відповідність API цілям і очікуванням Розробника, безперебійну і безпомилкову роботу API в цілому і у разі інтеграції з Програмами.

  5.2. ABBYY не здійснює перевірку та (або) будь-який інший контроль результатів роботи API і не гарантує достовірність, точність, повноту і якість інформації, що міститься у результатах роботи API, включаючи її відповідність чинному законодавству та дотримання прав третіх осіб. ABBYY за жодних обставин не несе відповідальність за інформацію, що міститься в результатах роботи API. Будь-які суперечки, питання, претензії і позови, пов'язані зі змістом, формою, поширенням, іншим використанням API, повинні бути адресовані Розробникам.

  5.3. ABBYY не несе відповідальність і не відшкодовує жодних збитків, прямих або непрямих, заподіяних Розробнику або третім особам в результаті використання та (або) неможливості використання API або інформації, що міститься в результатах роботи API.

  5.4. ABBYY має право змінювати API у будь-який момент на власний розсуд без попереднього повідомлення Розробника.

  5.5. ABBYY має право анонсувати випуск чергової версії API на своїх сайтах. При цьому ABBYY не гарантує стабільність роботи і тривалість підтримки застарілої версії API. У разі незгоди з використанням зміненої чи оновленої версії API, Розробник зобов'язаний припинити використання API шляхом припинення розповсюдження та функціонального використання Програм з інтегрованим API.

  5.6. Оскільки API знаходиться у процесі постійної модернізації і поліпшення, види, форма та характер наданих за його допомогою функцій може час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Розробника. ABBYY має право на власний розсуд припинити або призупинити (тимчасово або остаточно) поширення API всім Розробникам взагалі або окремому Розробнику зокрема, а також змінити або відкликати ліцензію на використання API без попереднього повідомлення і без виплати будь-якої компенсації.

  5.7. Розробник самостійно відповідає за працездатність і комерційну ефективність використання як API окремо, так і API, інтегрованого в Програми, а також за якість комп'ютерних пристроїв, в яких використовується API, і послуг, що надаються з використанням API, включаючи підтримку Кінцевих користувачів Програм. ABBYY за жодних обставин не відповідає за надання Кінцевим користувачам API та Програм, в які інтегровано API, а також за надання послуг на їхній основі.

  6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  6.1. ABBYY має право у будь-який час без повідомлення Розробника змінити умови Угоди. Чинна редакція цієї Угоди розміщується за адресою: http://www.abbyy.ru/lingvo_android/api/agreement. Ризик неознайомлення з новою редакцією Угод несе Розробник, продовження користування API після зміни умов Регулюючих документів вважається згодою з їхньою новою редакцією.

  6.2. Розробник цим погоджується на використання даних ABBYY, наданих під час реєстрації, а також їхній збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) поширення, передачу, знеособлення, блокування, знищення. Надані дані будуть зберігатися і використовуватися тільки всередині групи компаній ABBYY і не будуть надані третім особам.

  6.3. ABBYY має право передати свої права і зобов'язання третім особам за цією Угодою без згоди Розробника.

  6.4 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства Республіки Кіпр без урахування його колізійних норм і принципів.

  6.5. Будь-які суперечки, розбіжності або претензії, пов'язані з цією Угодою, з її виконанням, порушенням, припиненням або недійсністю, підлягають вирішенню за участю третейського судді на Кіпрі, призначеного обома сторонами. У разі незгоди з вибором третейського судді, обидві сторони погоджуються призначити таким Mr. Theodoulos Montis (ID153873). При цьому повинні дотримуватися норми, що діють у Республіці Кіпр, пов'язані з призначенням третейських суддів, а також з процедурою і всіма іншими питаннями арбітражу.

  6.6. ABBYY має право у будь-який час і в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, зокрема в разі порушення Розробником будь-якої умови цієї Угоди.

  6.7. Розробник може зв'язатися з ABBYY, надіславши лист електронною поштою lingvo.android.api@abbyy.com. ABBYY може зв'язатися з Розробником, направивши лист на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації.

  6.8. Для вирішення суперечок, що виникли між Розробником і ABBYY у зв'язку з цією Угодою, встановлюється такий обов'язковий претензійний порядок: Розробник, який вважає, що його права й інтереси порушені у зв'язку з цією Угодою, направляє ABBYY претензію за адресою lingvo.android.api@abbyy.com. Протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня отримання претензії ABBYY направляє Розробнику відповідь на зворотну електронну адресу, вказану під час реєстрації. ABBYY не розглядає анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати користувача на основі наданих ним під час реєстрації даних.

  Я погоджуюся з Ліцензійною угодою required