ABBYY Recognition Server

У новій версії ABBYY Recognition Server 3.5 використовуються найсучасніші розробки ABBYY, за рахунок чого розширилися можливості з розпізнавання текстів різними мовами, покращено відновлення вихідної структури документів, з’явилися нові інструменти для «безшовного» включення Recognition Server 3.5 в існуючі бізнес-процеси.
На додаток до всіх можливостей ABBYY Recognition Server 3.0 у новій версії продукту з’явилися наступні можливості:

Точне відновлення вихідної структури документа

ABBYY Recognition Server 3.5 підтримує особливо точне відтворення форматування тексту й логічної структури вихідного документа: взаємного розташування полів, заголовків, таблиць.  Це дозволяє помітно зменшити час редагування розпізнаного документа; забезпечити найкращий результат під час автоматичного розпізнавання; у певних випадках повністю виключити етап верифікації.

Розпізнавання текстів арабською й азербайджанською мовами

Остання версія ABBYY Recognition Server 3.5 дозволяє розпізнавати арабські тексти з високим рівнем точності, що до сьогоднішнього дня було практично нерозв’язним завданням для OCR-систем.  Арабська в’язь є однією з найскладніших мов для розпізнавання через такі особливості, як написання слів разом, наявність великої кількості значень для кожного символу.
Покращено якість розпізнавання текстів азербайджанською мовою завдяки підтримці азербайджанської морфології.

Нові можливості з інтеграції в бізнес-процеси

З’явилися нові можливості настройки ABBYY Recognition Server 3.5 під унікальні бізнес-процеси користувача. Так, нова станція сканування підтримує індивідуальні користувацькі сценарії, які може бути реалізовано за допомогою скриптів. Зокрема, можна задати порядок розташування сторінок після двобічного сканування, вибрати спосіб розбивки зображень великого формату, вказати відразу декілька папок, у яких будуть зберігатися копії відсканованих файлів тощо.

Можливості ABBYY Recognition Server 3.0 порівняно з ABBYY Recognition Server 2.0:

Станція сканування

Станція сканування надає користувачеві широкі можливості для роботи з документами на етапі сканування. У подальшому документи буде автоматично направлене в ABBYY Recognition Server 3.5 для розпізнавання й індексування, а копії може бути за бажанням збережено в мережевих папках або на FTP.

Можливості станції сканування:

Станція дозволяє сканувати за допомогою інтерфейсів TWAIN, WIA та ISIS і може працювати як у межах локальної мережі, так і віддалено за допомогою HTTP.

Станція індексування

Станція індексування дозволяє присвоювати атрибути розпізнаним документам. Перевагою станції індексування є те, що оператору не потрібно самостійно вводити атрибути документа, а достатньо лише виділити їх у тексті документа.
Настройки системи дозволяють створювати різні атрибути для різних пакетів документів: «дата», «номер документа», «короткий зміст» та інші.

Сценарії для автоматизації та модифікації етапів обробки

У новій версії ABBYY Recognition Server 3.5 реалізовано підтримку сценаріїв JScript або VBScript.

На етапі збирання документів:

На етапі індексування:

На етапі експорту:

Інтеграція з пошуковими системами

ABBYY Recognition Server 3.5 автоматично інтегрується з пошуковими серверами Google Search Appliance і Microsoft Office SharePoint Server, даючи можливість виконувати повнотекстовий пошук документами, які зберігаються у вигляді зображень.