ABBYY Lingvo Intranet Server

ABBYY Lingvo Intranet Server — це оптимальне рішення для крупних компаній, у яких є потреба в роботі з іноземною документацією, листуванні та усному спілкуванні з іншомовними партнерами, а вимоги до якості та швидкості високі. Рішення особливо актуальне для організацій із географічно розосередженими філіями та розвинутою корпоративною мережею (коли внутрішні інформаційні ресурси представлено у вигляді інтранет-порталів).

Простота використання

Усі співробітники компанії, які стикаються з необхідністю розмовляти, складати документи, писати та читати листи іноземними мовами, швидко знайдуть необхідний переклад слова чи словосполучення за допомогою ABBYY Lingvo Intranet Server. Це можна зробити дуже просто: достатньо відкрити вікно браузера та ввести слово. Встановлення оболонки електронного словника на кожен комп’ютер не потрібне!

Швидкість і надійність роботи

Особливість корпоративного словника ABBYY Lingvo Intranet Server — його масштабованість і багатопоточність. Зі збільшенням кількості запитів користувачів швидкість отримання перекладу залишається максимальною.

Зручне й економічне адміністрування

Не потрібно витрачатися на придбання сотень і тисяч ліцензій програми та трудомістке оновлення. Ми допоможемо знизити адміністративні видатки, економте разом із ABBYY Lingvo Intranet Server.

Можливість підключення до пошуку вже наявних матеріалів

У систему можна з легкістю підключити найрізноманітніші словники, довідники та глосарії, уже наявні в організації. Це дозволить співробітникам використовувати єдину корпоративну термінологію та відповідно підвищити якість усних і письмових комунікацій як у межах компанії, так і з партнерами.

Можливість створення й розвитку якісних корпоративних і термінологічних словників

У формат ABBYY Lingvo Intranet Server може бути конвертовано будь-який структурований контент (словники, каталоги, довідники).

Корпоративні довідкові матеріали можна доповнювати, оновлювати, розвивати за допомогою спеціального термінологічного рішення ABBYY Lingvo Content, яке дозволяє створювати складні та гнучкі за структурою словникові статті, але при цьому вирізнятися простим і зручним інтерфейсом і не потребує від користувача спеціальних навичок.

Одне робоче місце ABBYY Lingvo Content для корпоративних замовників у складі ABBYY Lingvo Intranet Server надається безкоштовно.

Широкий набір готових популярних словникових баз

До складу ABBYY Lingvo Intranet Server входять словники різних мов, що дозволяє отримати точний переклад сталих словосполучень, які використовуються в сучасному листуванні та спілкуванні:

  • 32 мовні пари
  • понад 280 сучасних словників, зокрема тематичні з різних галузей науки (економіка, юриспруденція, комп’ютери, будівництво, медицина, біологія тощо)
  • словники загальної лексики, які містять назви країн і міст і сталі словосполучення з їх використанням.