ABBYY FlexiCapture

Єдиний центр введення для всіх типів документів

ABBYY FlexiCapture дозволяє вводити в єдину систему обробки будь-які типи документів, не вдаючись до втомливого ручного введення. Користувачі можуть як видобувати дані для їх подальшого використання в інформаційних системах підприємства, так і конвертувати документи та додатки до них у файли формату PDF із можливістю повнотекстового пошуку.

Автоматизація

Документи всіх типів ідентифікуються й обробляються автоматично без використання будь-яких додаткових модулів або іншого програмного забезпечення. Після настройки ABBYY FlexiCapture здатен самостійно класифікувати документи, які надходять. Користувачеві не потрібно попередньо сортувати сторінки чи вручну додавати сторінки-роздільники. Користувачі можуть задавати сценарії для потокового введення, які передбачають повторювані сторінки чи нефіксований порядок сторінок у документі. ABBYY FlexiCapture дозволяє суттєво скоротити час введення документів порівняно з ручною працею з клавіатурного набору.  Наприклад, час введення бухгалтерських документів зменшується в 3–10 разів.

Розширюваність і масштабованість

ABBYY FlexiCapture має два типи встановлення: локальне та мережеве, які повністю сумісні між собою.

Це дозволяє малому та середньому бізнесу розпочати проект з автоматизації введення документів швидко, з невеликими витратами та розширювати його зі зростанням компанії.

Інтуїтивне графічне середовище не потребує навичок програмування для використання системи, що дозволяє відчутно скоротити видатки на настройку та впровадження.

Швидка окупність і повернення інвестицій

Система дозволяє обійтися без багатьох операцій, які традиційно виконуються вручну, включаючи попереднє сортування, клавіатурний набір і подальшу ручну перевірку.

Завдяки скороченню витрат на ручне введення даних, впровадження та настройку користувачі швидко окуплять свої вкладення в ABBYY FlexiCapture.

Просте впровадження

Можливість самонавчання системи та широкий набір інструментів для інтеграції  дозволяють користувачеві практично відразу розпочати роботу.

У проектах, пов’язаних із потоковим введенням і витягненням даних, одним із ключових є етап створення описів документів. Технологія автонавчання, релізована в ABBYY FlexiCapture, спрощує створення гнучких описів (FlexiLayout) і класифікаторів документів, що дозволяє суттєво скоротити час настройки системи для роботи з документами.

ABBYY FlexiCapture оснащено широким набором інструментів, які дозволяють максимально глибоко інтегрувати процес потокового введення в поточну діяльність компанії. Стандартний процес обробки документів може бути змінено й доповнено, як за допомогою штатних настройок системи, так і через скрипти. У разі необхідності можна підключити спеціалізовану станцію верифікації чи інші додатки, створенні сторонніми розробниками.

Підвищена стійкість до відмов і ефективний розподіл навантаження

В ABBYY FlexiCapture релізовано підтримку Microsoft® Cluster Server. Серверні компоненти ABBYY FlexiCapture можуть бути встановлені на відмовостійких кластерах і кластерах із балансуванням навантаження.

Кластер або набір незалежних комп’ютерів забезпечує безперервність робочого процесу, доступність і збереження важливої інформації навіть у разі найсерйозніших відмов обладнання та ПЗ.

Реалізація підвищеної відмовостійкості може бути затребувана в державних структурах, транспортних компаніях, банках, для операторів мобільного зв’язку та в інших компаніях, у діяльності яких критичною є безперервність процесу обробки документів.

Автоматичне створення гнучких описів і класифікаторів документів

У проектах, пов’язаних із потоковим введенням і витягненням даних, одним із ключових є етап створення описів документів. Згідно нього система потокового введення даних визначає, що це за документ і яку інформацію з нього належить вилучити.

Реалізовані в ABBYY FlexiCapture технології самонавчання системи дозволяють не лише автоматизувати процес створення описів документів, але й дають можливість спеціалістам редагувати такі описи відразу після їх створення — для покращення результату роботи системи в подальшому. Це суттєво скорочує та спрощує виконання етапу настройки системи.

Створення класифікатора документів і його настройка в новій версії продукту також можуть виконуватися автоматично шляхом навчання системи на 3–5 прикладах документів кожного типу.

Нові інструменти для інтеграції в наявні бізнес-процеси

ABBYY FlexiCapture оснащено потужними інструментами, які дозволяють максимально глибоко інтегрувати процес потокового введення в поточну діяльність компанії. Стандартний процес обробки документів може бути змінено й доповнено, як за допомогою штатних настройок системи, так і через скрипти.

З’явилася можливість використання програмних продуктів сторонніх розробників: ОСR/ICR движків розпізнавання, а також спеціалізованої станції верифікації, створеної для роботи в певному проекті, і яка повністю враховує його специфіку.

Широкі можливості віддаленої роботи за допомогою різних веб-додатків

Цей веб-додаток оптимально підходить для організації повного циклу обробки вхідних клієнтських документів безпосередньо в момент їх надходження в компанію. Документи скануються та верифікуються одним оператором у зручному веб-інтерфейсі. Веб-додаток можна використовувати «за запитом» із будь-яких робочих місць, що дозволяє ефективно вирішити завдання автоматизації введення більшого потоку документів у компаніях із великою кількістю офісів і точок обслуговування клієнтів.

На додаток до підтримуваному раніше режиму роботи в локальній мережі в ABBYY FlexiCapture реалізовано взаємодію робочих місць операторів із сервером системи через Інтернет. Веб-інтерфейс станції верифікації даних дозволяє виконувати віддалену перевірку даних.

Тепер компанії можуть наймати персонал в інших регіонах чи країнах і знижувати видатки за рахунок можливості використання віддалених робочих місць.

Робота станції сканування в ABBYY FlexiCapture підтримується через дистанційну інтернет-установку за допомогою технології ClickOnce або через веб-браузер завдяки новій веб-станції сканування.

Ці технології дозволяють користувачеві отримати доступ до функціоналу сканування з будь-якого робочого місця та без наявності прав адміністратора. Це є оптимальним рішенням для територіально розподілених компаній із великим потоком документів у відділеннях.

Режим конфіденційної верифікації даних у документі

Для захисту інформації на етапі перевірки невпевнено розпізнаних символів передбачено спеціальний режим конфіденційної верифікації даних у документі. Адміністратор може  обмежити набір полів документа для верифікації певним оператором. Таким чином  кожен оператор бачить і верифікує лише ті поля, до яких йому відкрито доступ. При цьому зміст решти полів документа від нього приховано.

Настроюваний користувацький інтерфейс станції верифікації

Спеціальні інструменти програми та набір скриптів дозволяють змінити стандартний користувацький інтерфейс станції верифікації. З’явилася можливість врахувати найтонші нюанси процесу верифікації та настроїти всі необхідні компоненти інтерфейсу та процесів обробки так, як це потрібно в межах цього проекту.

Покращене масштабування

Завдяки покращеній архітектурі з’явилася можливість обробки більшої кількості сторінок. Сервер обробки може використовувати продуктивність декількох десятків процесорів.

Обробка зображень, відправлених електронною поштою

Підтримка MAPI та POP3 дозволяє електронною поштою надсилати зображення в ABBYY FlexiCapture для подальшої обробки, розпізнавання та збереження в інформаційній системі підприємства. Окрім того, через БФП (багатофункціональний пристрій) із функцією scan-to-email можна надіслати на обробку вручну відскановані зображення.