Система обробки розрахункових відомостей для Державного центру зайнятості

Передумови

Більшість органів державної влади регулярно збирають звітність від суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб. Сучасний рівень розвитку держави вимагає від органів державної влади не просто збору звітів, а і їх аналітичної обробки. Для обробки даних із зібраних звітів їх необхідно перетворювати в електронний формат - переносити в інформаційну базу даних. Важливим при цьому є швидке введення інформації та недопущення помилок, оскільки це може призвести до спотворення висновків, отриманих в результаті аналітичної обробки. Вирішити проблеми швидкості та достовірності введення даних із звітів сьогодні дозволяють сучасні інформаційні технології.

Державна служба зайнятості України є державним органом влади, що відповідає за розробку і реалізацію політики зайнятості в країні. Одним із стратегічних інструментів державного регулювання зайнятості населення є створення системи загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття. Для обліку внесків страхових платежів у системі використовуються розрахункові відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*. Відомості приймаються щоквартально, а їх кількість відповідає кількості суб'єктів підприємницької діяльності в Україні. Досить сказати, що тільки Київський міський державний центр зайнятості обробляє 180 000 таких відомостей щокварталу.

Одним з елементів стратегії Державної служби зайнятості є встановлення партнерських і довірчих відносин з організаціями-роботодавцями. Для реалізації цієї стратегії в 2004 році в усіх районних Центрах зайнятості була введена в експлуатацію Єдина інформаційна автоматична система (ЄІАС), що дозволяє не тільки виконувати аналітичну обробку даних з прийнятих відомостей, але й обробляти відомості оперативно - у присутності представника роботодавця. При введенні даних в ЄІАС вручну на обробку однієї відомості витрачалось до 5 хвилин, що не могло не створювати черг при здачі звітності. А це, в свою чергу, не дозволяло успішно реалізовувати стратегію встановлення партнерських відносин з організаціями-роботодавцями.

Впровадження технологій ABBYY FormReader для автоматичного введення розрахункових відомостей.

Проаналізувавши можливі варіанти вирішення задачі, було прийнято рішення про використання інформаційних технологій. Керівництво Державної служби зайнятості відстежувало досвід впровадження систем введення даних в інших організаціях, у тому числі в країнах СНД. Дізнавшись про успішний досвід застосування технологій ABBYY FormReader в Міністерстві з податків і зборів та Пенсійному фонді Росії, в жовтні 2003 року керівництво Служби звернулося до компанії ABBYY Україна з метою створення аналогічної системи з обробки розрахункових відомостей.

Спочатку керівництво планувало застосування технології обробки жорстких форм ** - передбачалося, що система буде обробляти типові форми встановленого зразка. Однак, ці форми не відповідали вимогам машинного зчитування***. Питання їх зміни необхідно було вирішувати на державному рівні. При цьому в подальшому введення і використання змінених форм спричинило б значні грошові витрати, пов'язані з друком великої їх кількості та поширенням в регіонах. Враховуючи такі особливості, було вирішено задіяти технологію обробки гнучких шаблонів - ABBYY Flexi Capture Studio****.

Щоб спробувати технологію ABBYY на практиці, в грудні 2003 року був запущений пілотний проект в Київському міському центрі зайнятості, де був встановлений один комплекс системи ABBYY FormReader із застосуванням технології ABBYY Flexi Capture Studio. Дослідна експлуатація комплексу почалася у січні 2004 року. Як і в будь-який інший перший місяць кварталу, на січень припало пікове навантаження з обробки розрахункових відомостей. Тому в цей час можливості системи та її продуктивність були перевірені та оцінені досить глибоко. Результати роботи системи відповідали всім вимогам керівництва Центру. Було прийнято рішення про встановлення 300 аналогічних комплексів у відділеннях Державної служби зайнятості по всій Україні. Постачання і установка комплексів ABBYY FormReader було завершено у березні 2004 року.

З початком використання системи ABBYY FormReader ручна праця операторів при обробці розрахункових відомостей була зведена до мінімуму – оператори повинні розмістити форму в сканері та перевірити результат розпізнавання. Зараз процес обробки виглядає наступним чином:

  1. Прийом паперових форм розрахункових відомостей оператором.

  2. Сканування форм, розпізнавання результатів сканування за допомогою системи ABBYY FormReader. При обробці форми система може виявити два типи помилок, які вимагають втручання оператора: помилка взаєморозрахунків - сигналізують "Жовті прапорці" (у цьому випадку дані передаються в буфер для повторної перевірки); помилка розпізнавання або заповнення форми - сигналізують "Червоні прапорці" (оператор вручну перевіряє помічені місця і виправляє помилки).

  3. Збереження результатів в базу - система пропонує зберегти результати розпізнавання в базу даних відразу за відсутності помилок або після їх успішного виправлення.

Продуктивність системи, результати впровадження

Сьогодні комплекси системи ABBYY FormReader, що використовуються у відділеннях Державної служби зайнятості, успішно справляються з піковим навантаженням. Комплекс дозволяє обробляти розрахункову відомість однієї організації в середньому за 35 сек., що істотно швидше ніж при ручному введенні. При цьому, були вирішені головні завдання - зменшення черг та отриманні достовірних даних в ЄІАС.

Перспективи розвитку проекту

У 2005 році планується впровадження технологій курсивного розпізнавання*****. За планом у березні 2005 року в Державному центрі зайнятості знову буде запущено пілотний проект, за результатами якого будуть розглянуті подальші перспективи впровадження даної технології.


Примітки:

*Розрахункова відомість - розрахункова відомість про нарахування та перерахування внесків до Фонду обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Дана відомість містить графи з сумами, які платник перерахував і які повинен був перерахувати до фонду державного соціального страхування.

**Жорсткі форми - це форми з однаково розташованими полями; якщо скласти кілька таких форм, то вони співпадуть на просвіт.

***Форма для машинного зчитування - форма, в якій визначення розташування полів і відокремлення даних від розмітки може бути виконано автоматично за допомогою програмних засобів.

****ABBYY Flexi Capture Studio - технологія, яка дозволяє автоматизувати введення даних із гнучких форм. Гнучкі форми - форми, які містять однаковий смисловий зміст, але по-різному структуровані і оформлені, однакові поля (дата, назва компанії, сума, адреса тощо) розташовані на них по-різному. При обробці таких форм використовується не геометрична прив'язка (як в жорстких формах, коли розташування кожного поля відомо), а смислова - за назвою полів.

*****Курсивне розпізнавання - розпізнавання чисел, написаних від руки "злитими" цифрами - коли цифри числа не розносяться в окремі комірки, а пишуться всі в одній графі.Коротка довідка

Державна служба зайнятості України була створена рішенням уряду України на підставі Закону України "Про зайнятість населення" у грудні 1990 року і сьогодні займає провідне місце в реалізації політики зайнятості, вирішуючи завдання регулювання ринку праці та соціального захисту безробітних громадян. Державна служба зайнятості у своїй роботі використовує передовий досвід зарубіжних країн у сфері зайнятості та високі технології: була створена єдина інформаційно-аналітична система, що структурує всю інформацію про наявність вільних робочих місць, професійний склад претендентів на отримання роботи, про фінансові потоки в реальному часі; активно розвиваються технології інформування із створенням телефонної мережі інтерактивного консультування та інформаційних куточків у відділеннях служби; велика увага приділяється розробці програм підготовки і перепідготовки громадян, професійного навчання та стажування. Сьогодні послугами служби користуються близько 3 млн. незайнятих та безробітних громадян, близько 1 млн. роботодавців і біля 1,5 млн. застрахованих громадян, зайнятих у різних сферах економічної діяльності.


Повернутися до списку

`