ДОДАТКОВА УГОДА № 1 ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

Важливо! Прочитайте уважно нижчевикладене, перш ніж встановлювати, копіювати або іншим способом використовувати придбане програмне забезпечення, що вказане на Ліцензійному сертифікаті (далі – ПЗ). Будь-яке використання Вами вказаного програмного забезпечення, у тому числі його встановлення й/або копіювання, означає Вашу згоду з умовами цієї Додаткової угоди №1 до Ліцензійного договору з Кінцевим Користувачем (далі – Додаткова угода).

Дана Додаткова угода до Ліцензійного договору з Кінцевим Користувачем є юридично обов'язковою угодою, що укладається між Вами (Кінцевим Користувачем) і ТОВ «АБІ Україна» (далі Компанія ABBYY). 

Додаткова угода укладається щодо ПЗ, що поставляється разом з даною Додатковою угодою. ПЗ, включаючи всі носії, друковані матеріали й електронну документацію, є об'єктом авторського права й охороняється законом. 

До всього, що не врегульовано даною Додатковою угодою, застосовуються умови Ліцензійного договору з Кінцевим Користувачем, що виводиться на екран монітора при встановленні ПЗ (далі Ліцензійний договір). 

Якщо Ви не згодні прийняти на себе умови Додаткової угоди й/або Ліцензійного договору, Ви не маєте права встановлювати ПЗ й повинні повернути ПЗ особі, у якої Ви придбали ПЗ, у строки, встановлені законодавством країни, де ПЗ було придбано, й правилами повернення, що діють у місці придбання.


I. Цією Додатковою угодою до Ліцензійного договору вносяться наступні зміни:

«Якщо надане Вам право на використання ПЗ позначено в Ліцензійному сертифікаті як:

1. «Concurrent», то Ви вправі встановити ПЗ на сервер, і з нього на необмежену кількість робочих станцій. При цьому одночасно використовувати ПЗ дозволяється на тій кількості робочих станцій, яка зазначена в Ліцензійному сертифікаті.

2. «Per seat», то Вам надається право встановити й використовувати дане ПЗ тільки на тій кількості робочих станцій, яка зазначена в Ліцензійному сертифікаті.

3. «Standalone», то Ви маєте право інсталювати і використовувати дане ПЗ тільки на тій кількості робочих станцій, яка зазначена в Ліцензійному сертифікаті. При цьому використання такого ПЗ в мережі не дозволено.

4. «Site License Edition», то Ви можете встановлювати та одночасно використовувати це ПЗ на тій кількості комп’ютерів, яку вказано у відповідній додатковій угоді з Компанією ABBYY або в Ліцензійному сертифікаті, які входять до комплекту ПЗ.

5. «Unlimited», то Ви маєте право використовувати дане ПЗ протягом необмеженого строку.

6. «Limited», то воно може включати обмеження по строку використання ПЗ й/або по кількості розпізнаваних сторінок за період часу. У цьому випадку обмеження зазначені в Ліцензійному сертифікаті.

7. «1 year», то Ви маєте право використовувати дане ПЗ протягом 1 (одного) календарного року з дати видачі, зазначеної в Ліцензійному сертифікаті.

8. «Upgrade», то, інсталюючи дане ПЗ, Ви втрачаєте право на подальше використання попередньої версії, що оновлюється, і зобов’язуєтесь повернути таку попередню версію особі, у якої Ви придбали ПЗ.

У випадку якщо ПЗ поставляється на двох або декількох типах носіїв, включаючи поставку з використанням можливостей мережі «Інтернет», то, незалежно від кількості носіїв, Ви маєте право використовувати відповідно до перерахованих вище умов тільки ту кількість копій ПЗ, що зазначена в Ліцензійному сертифікаті.

У випадку якщо ПЗ поставляється як «ESD», дистрибутив ПЗ доступний для завантаження на сторінці www.abbyy.ua/download/full.».

II. Встановлення або інше використання ПЗ підтверджує факт укладення Ліцензійного договору та цієї Додаткової угоди між Вами (Кінцевим Користувачем) і Компанією ABBYY та Вашу згоду з умовами цих документів.

III. Ліцензійний сертифікат є невід'ємною частиною Ліцензійного договору та цієї Додаткової угоди.

IV. Ліцензійний договір застосовується до правовідносин між Компанією ABBYY та Кінцевим Користувачем у частині, що не суперечить цій Додатковій угоді.