Час питань і відповідей

Літо. Жарка пора екзаменів. Час питань та відповідей на них. Це період випробовувань не тільки учнів і студентів, але й всієї системи вітчизняної освіти. Освітянські проблеми турбують кожного – тільки-но сам врешті решт здав останню сесію, а вже діти підросли – треба вести до школи. Отже, вирішення таких болючих питань сучасної школи (і середньої, і вищої) як: якість освіти, об’єктивність оцінок, корупція має загальнодержавне значення.

"Якість освіти" – поняття всеохоплююче. Окрім цілком вимірюваних речей, до нього належить і відповідність освітянського процесу моральним нормам суспільства. Відповідність усіх учасників – і вчителів, і посадовців, і учнів. Гаррі Поттеру на іспитах — щоб виключити застосування “усіляких хитрощів” — видавали спеціальну чарівну антісписувальну ручку. В реальному світі через відсутність таких, для вирішення наявних проблем у сфері освіти, використовують високі технологии.

На сьогодні 45 європейських країн включно з Україною підписали Болонську декларацію, яка наголошує на необхідності європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти. Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 року із підписанням декларації на Бергенській конференції. Тепер справа стоїть за національним та інституційним рівнем його впровадження.

Що стосується саме здачі іспитів, таким сучасним методом, що дозволяє максимально нівелювати суб’єктивний фактор при обробці результатів – є тестування. Але тестувати можна в різний спосіб, наприклад, можливе складання іспитів за комп’ютерами – взагалі без бумаги. Проте, якщо треба одночасно протестувати 100 осіб – треба 100 комп’ютерів. У багатьох українських учбових закладах просто не знайдеться їх в достатньої кількості.

Використання паперових тестів не потребує багато техніки. Встановивши комп’ютерну програму ABBYY FormReader, можна взагалі обійтись одним комп’ютером і сканером. Так, в сканер закладають екзаменаційні листи, на яких учні позначили відповіді на запитання іспиту. Ці листи скануються, а програма ABBYY FormReader автоматично розпізнає позначки учня, та перевіряє, на які питання була дана вірна відповідь, а на які – ні. Програма не стомлюється, не допускає помилок, та й хабара їй пропонувати дивно. Достовірні та об’єктивні результати іспитів стають відомими вже через кілька хвилин після початку перевірки. Так, наприклад, в академії МВС обробка результатів тестування 150 абітурієнтів займає у одного працівника 20 хвилин. Тобто, через 20 хвилин після тестування відомо скільки балів набрав кожній абітурієнт.

Паперові тести, крім того, є документом (на ньому є підпис абітурієнта). Якщо при комп’ютерному тестуванні теоретично може виникнути суперечка, мовляв, це не учень помилився, це комп’ютер пошкоджений, то при паперовому тестуванні завжди є підтвердження - екзаменаційний лист.

На тій же хвилі боротьби за якість викладання, підвищилась зацікавленість освітян у соціальних опитуваннях. Студентам роздають спеціальні анкети, та пропонують на умовах анонімності поставити оцінки кожному викладачу по різних критеріях: зрозуміло викладає матеріал, стимулює самостійне навчання, об’єктивно оцінює знання студентів, тощо. Іноді, за даними таких опитувань викладачам навіть начисляються премії (або навпаки). Задіяти комп’ютери, в цьому випадку, не дозволяє конфіденційність процедури. Проте, опитування проводяться приблизно раз у два-три місяці і якщо у Вузі навчається, наприклад, 3000 студентів, то відповідно методисту необхідно ввести в базу даних 3000 анкет. Як свідчить сумний досвід освітян, 3000 анкет вручну вводяться двома людьми за тиждень, якщо вони займаються тільки цим. Тому все більше Вузів впроваджують сучасні технології, наприклад, з ABBYY FormReader той самий обсяг може обробити одна людина за два дні.

В Росії, Польщі автоматизація обробки результатів іспитів і опитувань в такий спосіб існує трохи довше, ніж у нас, але, все більше українських Вузів вже працюють із FormReader. Ось далеко не повний їх перелик: Житомирський Державний Технологічний Університет, Національний технічний інститут нафти та газу (Івано-Франківськ), Академія МВС (Київ), Мукачівський Технологічний інститут, Львівський політехнічний інститут, Київський торгівельно-економічний університет, Національна академія державного управління тощо.

Вадим Юрієвич Винник, доцент кафедри інформатики та комп’ютерного моделювання Житомирського Державного Технологічного Університету, говорить: "Щороку більше ніж 3000 абітурієнтів здають вступні іспити в наш Університет. Навесні 2005 року ми створили свою автоматизовану систему для організації та проведення вступних іспитів у формі тестів, одним із центральних компонентів якої є придбаний університетом програмний продукт ABBYY FormReader. Використання цієї системи дозволило приблизно в 20 разів скоротити витрати праці на перевірку робіт абітурієнтів. Крім того, використання автоматизованої системи повністю виключає навіть потенційну можливість впливу суб'єктивного фактора на результати перевірки, робить процес тестування відкритим і здатний підвищити довіру абітурієнтів до приймальної комісії, що сьогодні особливо важливо. Університет використовує систему вже другий рік і надалі планує розширювати сферу її застосування".